In 2006 is in samenwerking met Stichting Gelders Erfgoed een overzicht gemaakt van de collectie van de Historische Tuinderij "de Lentse Warmoezenier" in het kader van het Museum Inventarisatie Project (MusIP). Doel van het MusIP was om provinciaal (en uiteindelijk landelijk) inzicht te krijgen in wat er zoal bij erfgoedinstellingen is verzameld. Voor details over de collectie wordt verwezen naar het rapport "Historische Tuin Lent; Rapportage van de inventarisatie van de collectie in het kader van MusIP-Gelderland" dat naar aanleiding van dit project eind juli 2006 is verschenen.

De Historische Tuinderij "de Lentse Warmoezenier" is in 2008 ingeschreven in de registers als erkend museum.
In het museum kan men ervaren hoe de bewoners in Lent en omstreken leefden en er zijn ook archeologische vondsten te bewonderen.

 

Archeologisch onderzoek

Sinds het grondgebied van Lent en omstreken in 1998 bij Nijmegen is gevoegd, werd en wordt - vóór de stedenbouwkundige werkzaamheden uit - archeologisch onderzoek gepleegd door het Bureau Archeologie van de Gemeente Nijmegen.
Van de vondsten die sindsdien zijn gedaan, is in 2001 een expositie samengesteld door Peter van den Broeke, belast met de leiding over het archeologisch onderzoek in het Waalsprong-gebied. Deze expositie is genaamd: 'De Waalsprong: een archeologische lusthof. Topstuk van deze expositie is het dubbelgraf uit de 8e eeuw voor Christus genaamd "de Tenenzuigers".
In 2004 is deze expositie uitgebreid met vondsten die zijn gedaan bij opgravingen onder het marktplein in Lent.
De gehele expositie is in bruikleen van de Gemeente Nijmegen.


Museum

Alle 88 tentoongestelde objecten zijn afkomstig uit Lentse bodem; voornamelijk van het marktplein en uit de omgeving van de van Boetzelaarstraat. Objecten zijn: vaatwerk, munten (ruilmiddelen), munitie, skelet, beeldjes, sieraden, gereedschap, bomen.
Het topstuk "De Tenenzuigers", een dubbelgraf uit de Se eeuw voor Christus, is gevonden aan de Steltsestraat in Lent.
Ook is er een illustratie van hoe "de Man van Lent" (ook een belangwekkend skeletgraf dat In Lentse bodem is gevonden, maar een ander dan bovengenoemde Tenenzuigers) er bij leven uitgezien zou kunnen hebben. De illustratie is van de in archeologische kringen geroemde tekenaar Kelvin Wilson.
Een andere afbeelding van dezelfde illustrator geeft een impressie van een boerderij uit de vroege ijzertijd, waarvan het bestaan door vele vondsten van resten van paalgaten is aangetoond. Hieruit wordt afgeleid dat de agrarische activiteiten alhier niet zijn begonnen rond 1850, maar al voor onze jaartelling en sindsdien een min of meer ononderbroken traditie heeft gekend. De archeologische expositie wordt met name hierom gekoesterd en als onafscheidelijk onderdeel van de collectie beschouwd.

 

Leven en werken van de Lentse Warmoezenier

Het museum binnen belicht naast de archeologie ook het leven en werken van de Lentse Warmoezenier. De meeste voorwerpen zijn in de periode 1992 tot en met 2000 door (nazaten van) kwekers uit Lent en omgeving aan de Historische Tuin geschonken. Enkele zijn in bruikleen gegeven.
Over het leven van de Lentse Warmoezenier worden 243 voorwerpen tentoongesteld. De objecten behoren tot de inrichting van een woonhuis van de Warmoezenier en bestaat uit huiskamer, keuken en een slaapkamer. Representatieve objecten zijn meubilair, als: tafels, stoelen, wiegen, kastmeubilair, maar ook vaatwerk. En er zijn schaatsen.
De tentoongestelde collectie over het werken van de Warmoezenier bestaat uit 217 objecten. Hieronder vallen objecten zoals gereedschap en uitrusting die de Warmoezenier gebruikte bij diverse werkzaamheden als: grond bewerken, zaaien en poten, planten telen, oogsten, veehouden, gewasbeschermen, winterse werkzaamheden en doe-het-zelf werkzaamheden. Hierbij valt te denken aan landbouwwerktuigen, schoppen, ploegen, manden, gewichten etc.

Share |