De Historische Tuin Lent is een uniek plekje in Lent waar de bezoeker kan ervaren hoe de vroegere "warmoezeniers" leefden en werkten. Tegenwoordig zijn er nog veel bijzondere fruitrassen en echte Lentse groenten te vinden.

Als erfgoedinstelling steunt de Historische Tuinderij "Warmoes" op twee pijlers.

Enerzijds functioneert het als operationele kwekerij met de bijbehorende indeling en verzamelingen oude fruit-, groenten- en plantenrassen en -soorten.

Anderzijds beheert het, in functie als meer traditioneel museum, een verzameling huisraad, gebruiksvoorwerpen en werktuigen die typisch waren voor het leven en werken van de Lentse warmoezeniers en hun families, en die voor het grootste deel ook afkomstig zijn van nazaten van deze families. De meeste van deze voorwerpen dateren uit de tijd vóór en vlak na de Tweede Wereldoorlog.
De Historische Tuinderij te Lent onderscheidt zich van meer traditioneel opgezette agrarische musea in het feit, dat het zwaartepunt van de activiteiten is gericht op het in stand houden van een operationele kwekerij. Ook de expositie in het museum richt zich met name op deze voor Lent specifieke vorm van tuinbouw; het wil echter geen omvattend beeld schetsen van allerlei mogelijke landbouwactiviteiten (inclusief akkerbouw en veeteelt).

Er zijn in Nederland nog twee andere Historische Tuinen te bezichtigen, nl. die van Aalsmeer en het Westlands Museum voor Streek- en Tuinbouwhistorie te Honselersdijk, die beide met het verbouwen van aldaar gangbare gewassen en kweekmethoden willen tonen hoe zich in hun streek de tuinbouw heeft ontwikkeld.

 

Share |