Warmoes is een stichting; dat wil zeggen dat we geen winstoogmerk hebben. We hebben een ANBI status. Giften van donateurs aan ANBI’s tellen mee voor de giftenaftrek van de inkomstenbelasting. Wie periodiek (meerdere jaren achtereen) schenkt aan een ANBI kan deze schenkingen voor 100% aftrekken. Lees meer hierover op de site van de Belastingdienst

Doel van onze stichting is om de inrichting van het traditionele warmoezeniersbedrijf zoals het in Lent en omstreken gewoon was in stand te houden, inclusief wijze van telen. Dit maakt Warmoes een unieke plek in Nijmegen Noord.

We hebben een Raad van Toezicht, twee coördinatoren (in dienst van de stcihting, tevens dagelijks bestuur) en heel veel onbetaalbare vrijwilligers die zich voor de tuin inzetten.

Contact met bestuur via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact met coördinatoren Barbara Hine en Marlies van Loon via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Share |